Prameny

Zdroje na Internetu

Literatura

[Cer03] Červený, Václav: Berní rula. Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly 1654 doplněný o soupis poddaných 1651. LIBRI Praha, 2003. ISBN 80-7277-058-06. (ke koupi zde)

[Dus04] Dušek, Radim: Řetová - příspěvek k dějinám obce. OFTIS, Ústí nad Orlicí, 2004. ISBN 80-86042-97-9.

[Fia96] Fialová, L. Horská, P. Kučera, M. Maur, E. Musil, J. Stloukal, M.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Mladá Fronta, Praha, 1996. ISBN 80-204-0283-7.

[Mar04] Marečková, Marie: Příručka praktické genealogie. Paseka, Praha - Litomyšl, 2004. ISBN 80-7185-662-2.

[Paz02] Pazderová, A. Matušíková, L. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Chrudimsko. Státní ústřední archiv, Praha, 2002. ISBN 80-85475-74-X.

[Ric00] Řičař, Kristoslav: Občanská genealogie - základy rodopisné práce. Nakladatelství Ivo Železný, Praha, 2000. ISBN 80-240-1081-1.

Zpět na úvodní stránku rodu Stránský