Obec (Velká) Řetová

Název

Obec v proudu času zvaná nejprve Ritow, Rytow, Bohemicalis Ritou, Welika Rzetowa, Welka Ržetowa, Gross Rüte, Gross Ritte, Rita, Magno Rzetowa, Velká Řetová, až nakonec dostala dnešní úřední a obecně používané jméno Řetová (1924).

Poloha

Jde o obec ve východní části Pardubického kraje, bývalém okrese Ústí nad Orlicí, v kopcovité krajině, v nadmořské výšce mezi 400 a 500 metry. Obcí protéká potok Husí krk, pramenící nad výše položenou obcí Přívrat, a pod níže položenými obcemi Řetůvka (dříve též Malá Řetová nebo Parvo Rzetowa) a Hrádek se vlévá do Tiché Orlice.

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1292, kdy obec přináležela Zbraslavskému klášteru. Později vystřídala mnoho dalších majitelů a sdílela osud s ostatními obcemi Lanšperského a později, cca od roku 1564, spojeného Lanškrounsko-Lanšperského panství. Až do roku 1787 neměla obec vlastní faru, sloužil zde farář z Ústí nad Orlicí; stejně jako v dalších 7 obcích: Jablonném nad Orlicí, Čermné (Czermna), Ostrově (Wustrwe), Dolní Dobrouči, Horní Dobrouči, Německých Libchavách (Dolní a Horní Libchavy) a Knapovci.

Obyvatelstvo

Urbář panství lanškrounského a lanšperského z roku 1568 uvádí 33 osedlých, Registra z roku 1588 uvádí 35 osedlých, Soupis poddaných podle víry z roku 1651 uvádí 32 osedlých (103 osob), revizitace Berní ruly z roku 1672 uvádí 34 osedlých. Je vidět, že počet obyvatel Řetové dlouhou dobu stagnoval. Kromě zemědělství se její obyvatelé věnovali tkalcovství a především bílení plátna. Počet obyvatel však začal záhy rychle růst: v roce 1790 žilo v Řetové již 718 obyvatel a v letech 1869 a 1878 to bylo nejvíce - 1220 obyvatel. Od té doby počet obyvatel opět klesá. Rok 1910: 1170 obyvatel, rok 1921: 1084 obyvatel, rok 1945: 919 obyvatel, rok 1970: 761 obyvatel, rok 2001: 624 obyvatel. Odsunem německého obyvatelstva Řetová postižena nebyla, neboť byla obcí téměř čistě českou.

Prameny:

Oficiální internetové stránky obce jsou na adrese www.retova.cz. Jako jedinečný souhrnný pramen informací o obci však poslouží kniha Radima Duška Řetová - příspěvek k dějinám obce, kterou v roce 2004 vydalo Ústeckoorlické nakladatelství OFTIS. Matriky jsou k dispozici ke stažení z webových stránek SOA Zámrsk.

Zpět na úvodní stránku rodu Stránský